Påmelding V6 2019


Mørke må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut (eks du har ikke mobil eller epost) skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Kristin Anda eller ring (se detaljer på V6-siden). Påmeldingsfrist er tirsdag 11.juni 2019
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
I feltet under, svar på følgende 5 spørsmål:
1.KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til (navn på forelder evt. andre). Her kan du evt supplere med navn og nummer til foresatt 2.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier, sosiale behov, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4. SKOLE: Skriv hvilken skole deltakeren skal begynne på.
5. VOKSENHJELP: Har en voksen (forelder, fadder, besteforelder, onkel/tante e.a.) mulighet til å bidra noen timer en eller flere av disse dagene med å lage mat, e.l.? Hvis ja, skriv navn og telefonnummer her.