Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding V6 Skattejakten torsdag 18.juni kl.1630-1830


Mørke felt må fylles ut. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om samlingen vil gå via epost og mobil du registrerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Margunn Østebø eller ring (se detaljer på V6-siden).
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
I feltet under, svar på følgende 5 spørsmål:
1.KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til (navn på forelder evt. andre). Her kan du evt supplere med navn og nummer til foresatt 2.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier, sosiale behov, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4. SKOLE: Skriv hvilken skole deltakeren skal begynne på.
5. VOKSENHJELP: Hvis behov, har en voksen (forelder, fadder, besteforelder, onkel/tante e.a.) mulighet til å bidra som medarbeider? Hvis ja, skriv navn og telefonnummer her.