Påmelding til V5 Koffor då?


Fyll ut med info om deltaker, mørke felt må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut, skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Kristin Anda eller ring (se detaljer på V5-siden). Påmeldingsfrist er søndag 28.okt. 2018
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 3 spørsmål:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på eier av mobilnummer og epost. Hvis en ønsker at begge foresatte skal ha info, suppler med navn og nummer her.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under V5 brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell om V5?
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.?