Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til V5 Koffor då?


Fyll ut med info om deltaker, mørke felt må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut, skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Margunn Østebø eller ring (se detaljer på V5-siden). Påmeldingsfrist er tirsdag 27.okt. 2020 kl. 2300
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 3 spørsmål:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på eier av mobilnummer og epost. Hvis en ønsker at begge foresatte skal ha info, suppler med navn og nummer her.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under V5 brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell om V5?
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte(inkludert voksenfølge) spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.?


                
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort