Påmelding V9 Kunst i kirken 16. og 18.nov 2018


Fyll ut med info om deltaker, mørke felt må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut (eks du har ikke mobil eller epost) skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer, kontakt menighetspedagog Geir Eikrem (se kontaktinfo V9-siden). Påmeldingsfrist er torsdag 8.nov-18.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 6 spørsmål:
1.KONTAKTPERSON: Skriv navnet på eier av mobilnummer og epost. Evt. suppler med navn og nummer til foresatt 2.
2.BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under V9 brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell om V9?
3.SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.?
4.VENNER+KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på + 1-3stk i aldersgruppen som deltakeren kjenner (brukes for å lage grupper som deltakerne kan trives i).
5.FROKOST: Ønsker deltakeren frokost fredag morgen før kl.0830?
6.VOKSENHJELP: Hvis behov, kan en voksen (forelder, fadder, besteforelder e.a) mulighet til å bidra praktisk eller sosialt i noen timer?
7.AKTIVITET: Velg minst 3 av følgende grupper i prioritert rekkefølge: 1.Trearbeid, 2.Maling/akvarell, 3.Foto, 4.Matkunst, 5.Drama/Teater, 6.Webdesign.