Påmelding til V14 Konfirmant? 24.jan 2019


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
I feltet under, oppgi følgende opplysninger:
1. NAVN PÅ FORESATT inkl. mobilnummer og epost hvis ikke allerede oppgitt ovenfor
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, på hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har deltakeren spesielle matbehov, allergier, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4. VOKSENHJELP: Har foreldre, faddere e.a. mulighet og lyst til å bidra med for eksempel matlaging eller annet praktisk, skriv dette her.