Påmelding V11 Lys Våken 1.-2.des 2018


Fyll ut med info om deltakeren,mørke felt er obligatoriske. Hvis et felt ikke kan fylles ut, skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer, kontakt menighetspedagog Geir Eikrem (se kontaktdetaljer på V11-siden). Påmeldingsfrist er onsdag 21.nov-18.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 7 spørsmål:
1.KONTAKTPERSON: Skriv navnet på eier av mobilnummer og epost. Evt. suppler med navn og nummer til foresatt 2 (må være tilgjengelig mens V11 pågår).
2.BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under V11 brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell om V11?
3.SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.?
4.VENNER+KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på + 1-3stk i aldersgruppen som deltakeren kjenner (brukes for å lage grupper som deltakerne kan trives i).
5.VOKSENHJELP: Hvis behov, kan en voksen (forelder, fadder, besteforelder e.a) mulighet til å bidra praktisk eller sosialt i noen timer? F.eks. matlaging, voksennærvær, nattevakt og lignende (avtales nærmere via telefon).
6. Skriv "Sover hjemme" hvis dette er ønskelig (ikke skriv noe hvis deltaker skal sove i kirka).
7. Kirkene i Stavanger som har Lys Våken ønsker å lage en felles video til bruk i kirkens informasjonsarbeid, med klipp fra alle menighetene som deltar. Vi følger datatilsynets råd om publisering (se datatilsynet.no). Video/foto oppbevares for bruk i maksimalt 5 år. Dette samtykket kan du når som helst trekke tilbake ved å kontakte menigheten. Videoen kan publiseres på sosiale medier (facebook instagram, snapchat, youtube og lignende), menighetenes nettsider og i Den norske kirkes nasjonale nettpublikasjoner. Er dette ok for V11-deltakeren og for foresatte?