Påmelding til familieweekend 2022


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
1.FAMILEMEDLEMMER: Oppgi navn og alder på alle familiemedlemmer.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier, sosiale behov, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4. VIL DERE BIDRA?: Noter gjerne hva du vil bidra med.