Påmelding V4 Min Kirkebok 7.-26.mars 2019


Fyll ut navn på deltakeren. Mobilnummer og epost du fyller ut her, blir hovedkanal for videre informasjon. Mørke felt må fylles ut. VIKTIG å krysse av for hvilke dager dere kommer. Hvis problemer, ta kontakt med kontaktperson, Kristin.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
I feltet under, svar på følgende spørsmål/oppgi følgende info.:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til (navn på forelder/foresatt eller annen).
2. SPESIELLE BEHOV: Er det spesielle matbehov eller andre ting som vi må ta hensyn til?
3. BILDER: Vi vil i løpet av samlingene ta noen bilder. Bildene vil bli brukt på nettsiden, i Kirkehilsen og annet PR materiell for å illustrere samlingene. Kan situasjonsbilder tatt under samlingene brukes på denne måten? Bildene blir publisert uten navn.
Kryss av for hvilke dager du kommer