Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding V7 Vær Beredt 21.,22. og 26.sept 2019


Fyll ut med info om deltaker, mørke felt må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut, skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Geir Eikrem eller ring (se detaljer på V7-siden). Påmeldingsfrist er søndag 15.sept.-19
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 6 spørsmål:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på eier av mobilnummer og epost. Hvis en ønsker at begge foresatte skal ha info, suppler med navn og nummer her.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under V7 brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell om V7?
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.?
4. VENNER+KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på + 1-3stk i aldersgruppen som deltakeren kjenner (brukes for å lage grupper som deltakerne kan trives i).
5. MAT FØRSTE GANG: Blir flere enn deltakeren med og spiser lunsj lørdag? Det mulig å ta med søsken hvis det gjør logistikken lettere.
6. VOKSENHJELP: Hvis behov, kan en voksen (forelder, fadder, besteforelder e.a) bidra noen timer på en eller flere samlinger? Eksempelvis matlaging, voksennærvær o.l.