Påmelding V13 You Rock 8.-10.februar 2019


Mørke felt må fylles ut. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer, send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Geir Eikrem eller ring (se detaljer på V13 siden). Påmeldingsfrist er torsdag 31.januar 2019
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
I feltet under, svar på følgende 5 spørsmål:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på eier av mobilnummer og epost. Hvis en ønsker at begge foresatte skal ha info, suppler med navn og nummer her.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under V13 brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell om V13?
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.?
4. VENNER+KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på + 1-3stk i aldersgruppen som deltakeren kjenner (brukes for å lage grupper som deltakerne kan trives i).
5. VOKSENHJELP: Hvis behov, kan en voksen (forelder, fadder, besteforelder e.a) bidra noen timer på en eller flere samlinger? Eksempelvis matlaging, voksennærvær o.l.