Påmelding V10 24.mai - 3.juni 2018

Fyll ut med info om deltakeren, mørke felt er obligatoriske. Hvis et felt ikke kan fylles ut, skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Geir Eikrem eller ring (se detaljer på V10-siden). Påmeldingsfrist er tirsdag 15.mai-18.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
I feltet under, svar på følgende 4 spørsmål:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til (navn på forelder, evt deltaker). Her kan du evt supplere med navn og nummer til foresatt 2.
2. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier, sosiale behov, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
3. KLASSE+VENNER/KJENTE: Skriv hvilken klasse og skole deltakeren går på + 1-3 andre i aldersgruppen som deltakeren kjenner (gjør det lettere å lage gode grupper). Kjenner deltakeren ikke så mange er det også helt greit! Vi skal ha leker m.m. så en blir kjent med nye.
4. VOKSENHJELP: Har en voksen (forelder, fadder, besteforelder, onkel/tante e.a.) mulighet til å bidra noen timer denne helgen med å lage mat, være gruppeleder e.l.? Hvis ja, skriv navn og telefonnummer her.
BILDER: Kryss her hvis det er ok at situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket. Bildene blir publisert uten navn det er alltid flere på hvert bilde