Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Lifeskills


Fyll ut navn på deltakeren. Mobilnummer og e-post du fyller ut her, blir hovedkanal for videre informasjon
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
1.SKOLE: Hvilken skole går barnet på?
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket benyttes av kirken? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier eller andre behov som vi må ta hensyn til