Agrando påmelding > Påmelding

12 år - Minilederkurs


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:

1.KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til. Her kan du evt. supplere med navn og nummer til foresatt 2..
2. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
3. SKOLE: Hvilken skole går barnet på?
4. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket benyttes av kirken? Bildene blir publisert uten navn.