Konfirmantpåmelding Tyssedal menighet 2018


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Husk å sende inn en kopi av dåpsattest dersom du er døpt i en annen kirke enn i Odda kommune.
Dette kan sendes til post@oddakirken.no som vedlegg i en e-post.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.
Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi oppgi navnet på konfirmanten i avisen og i menighetsbladet,
og publisere bilde av konfirmanten i menighetsbladet og på hjemmesiden?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: