Konfirmantpåmelding Sogndal og Leikanger 2018


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite?
Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule
Velg din kyrkjelyd
Fjærland konf 2018
Kaupanger konf 2018
Leikanger konf 2018
Stedje konf 2018
Norum konf 2018
Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Føresette:
Foreldrehjelp gjennom konfirmantåret

 

Er det i orden at navn og bilete av konfirmanten vert gjort offentleg i kyrkjelydsbladet, på våre heimesider og i anna matriell vi nytter i konfirmantarbeidet?Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Føresette:
Foreldrehjelp gjennom konfirmantåret