Konfirmantpåmelding
2022


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. NB! Det er viktig at telefon og e-post som oppgis er konfirmantens egen og ikke foresattes, da vi noen ganger trenger å kommunisere direkte med konfirmanten. Foresattes kontaktinformasjon kommer senere.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite om deg for å gjøre konfirmanttiden bra? Eks.: Allergier, behov for tilrettelegging, lærevansker, sosiale utfordringer m.m. Skriv det her, eller kontakt kateket Turid Skarbø

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse


Velg undervisningsopplegg
Sommerleir 2022
Miks 2022
Tilrettelagt 2022
I tillegg til helgesamlinger, blir det gruppesamlinger på ukedager. Hvilken dag passer best for deg?

 

Hvilken dag vil dere helst ha konfirmasjon? NB! Dette er bare et ønske, endelig fordeling foretas etter at påmeldingsfristen er utløpt. Ved påmelding etter 1. oktober er det bare mulig å velge søndag.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi lager av og til artikler om konfirmantarbeidet til hjemmesiden vår. Når det nærmer seg konfirmasjon, publiseres en liste over årets konfirmanter. Er det i orden at vi publiserer konfirmantens navn og bilde til slikt bruk?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: