Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Ski menighet 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite om konfirmanten? Alllergier, sykdommer, annen tilrettelegging?
Jeg vil gjerne være på gruppe med:


Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse


Velg ønsket konfirmasjonsdag og tid
Lørdag 12.sept kl. 14.30 (1 ledig plass)
Søndag 13.sept kl. 11 (12 ledige plasser)
Søndag 13.sept kl. 13 (7 ledige plasser)
Hvilken dag passer best med gruppesamling?

 

Vil du være med som Ten Sing konfirmant?

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Hva kan du bidra med som foreldredugnad?

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde i ØB og menighetsblad?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Hva kan du bidra med som foreldredugnad?