Konfirmantpåmelding Suldal kyrkjelege fellesråd 2018


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Dei mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noke vi treng å vite? Allergiar, lesevanskar, behov for tilrettelegging eller anna.
Her kan du laste opp bilde. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Velg sokn
Erfjord 2018
Jelsa 2018
Sand 2018
Suldal 2018
Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Kan vi offentleggjera konfirmantens navn og bilde i Suldalskjelda og Suldalsposten?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: