Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Charlottenlund menighet


Konfirmanten
Ved å registrere deg som konfirmant, har du også forpliktet deg til å slutte opp om programmet for konfirmasjon, og følge de regler som gjelder.

NB! Før du starter ber vi om at du finner frem fødselsnummer (11 siffer) til konfirmanten og dåpsdato/sted.
Dåpsdato/sted får du eventuelt ved å ta kontakt med kirkekontoret der konfirmanten ble døpt.
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv som konfirmant.
Felter merket med * må alltid fylles ut.
Dersom du er døpt i en annen menighet enn Charlottenlund, ønsker vi å få tilsendt kopi av dåpsattest.
Dersom du ikke er døpt, må du levere kopi av fødselsattest.
Dette kan du sende til oss på e-post: WH342@kirken.no eller pr post: Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.


Velg ønsket gruppe.
MÅNEDSkonfirmant 2, onsdag 17:30, 5. mai (2 ledige plasser)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Hvilke aktiviteter kan dere bidra på?

Jeg ønsker at konfirmantens navn og bilde kan bli offentliggjort.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Hvilke aktiviteter kan dere bidra på?