Konfirmantpåmelding Bygland 2018


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko spesielt de vil informere om? Ta også gjerne kontakt med meg på telefon: 473 28 472. Kjell
Last gjerne opp eit bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Når vi du konfirmerast?

 

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Kan vi offentleggjere konfirmantens namn og gruppebilde i Setesdølen og i Kyrkjebladet for Bygland?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: