Konfirmantpåmelding 2019


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng vite om konfirmanten? Skriv det her, eller ring presten på nummer 473 28 472
Last gjerne opp bilete av konfirmanten. Så kan me lettare lære namna på konfirmantane. Biletet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Velg konfirmasjonsdag:

 

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentleggjere konfirmantens namn og bilete i Setesdølen, Kyrkjebladet og på denne heimesida?Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: