Konfirmantpåmelding
Hjelmeland - Årdal - Fister 2020


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut. Dersom to foresatte vert fylt ut vil samme info bli sendt til begge to. Skriv i kommentarfeltet om de kun les e-post sporadisk. Då vil de få info på papir.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko me bør vita om konfirmanten? eks. matallergi, tilrettelegging, familieforhold eller anna. Deltek du i nokon fritidsaktivitetar, veit du kva dag (evt kl) det er til hausten?

Last opp eit bilete av deg sjølve som me vil nytta til å læra namn. Bildet må vera av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 Kryss av for den kyrkja du høyrer til
Konf Fister 2020
Konf Hjelmeland 2020
Konf Årdal 2020

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Er i orden at namn og bilde av konfirmanten blir offentleggjort på nettsida og lokalavis.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: