Konfirmantpåmelding
Hjelmeland - Årdal - Fister 22/23


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut. Dersom to foresatte vert fylt ut vil samme info bli sendt til begge to. Skriv i kommentarfeltet om de kun les e-post sporadisk. Då vil de få info på papir.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko me bør vita om konfirmanten? Eks. matallergi, tilrettelegging, familieforhold eller anna. Deltek du i nokon fritidsaktivitetar? Er desse på ein fast dag?

Last opp eit bilete av deg sjølve som me vil nytta til å læra namn. Bildet må vera av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 Kryss av for kva kyrkjelyd du høyrer til
Konfirmant 22/23 Hjelmeland
Konfirmant 22/23 Årdal
Konfirmant 22/23 Fister
Konfirmant 22/23 alternativ opplegg
Passer det for deg med undervisning onsdag og/eller torsdag 14.45-16?

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Føresett kan spørjast om hjelp på Weekend til:

Er i orden at namn og bilde av konfirmanten blir offentleggjort på nettsida og lokalavis.

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Føresett kan spørjast om hjelp på Weekend til: