Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Lura menighet 20-21


Konfirmanten
INFORMASJON OM KONFIRMANTEN
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe du/dere ønsker å informere oss om slik at vi kan tilrettelegge konfirmasjonstiden på best mulig måte? Viss dere skriver et stikkord kan vi ta kontakt.
Navn på noen jeg ønsker å være på gruppe med:


Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Valg av ønsket konfirmantgruppe Lura 20-21
Sal og scene for konfirmanter 20-21
Relation konfirmanter 20-21
Konfirmant KRIK 20-21
Matgruppe 20-21
Ønsket konfirmasjonsdag

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Kryss her viss det er i orden at konfirmantens navn kan offentliggjøres i menighetsbladet før konfirmasjonen og bilde av konfirmanten sammen med andre konfirmanter kan brukes i menighetsblad og på nettsidene.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
 
              
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort