Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Tokke kyrkjelege fellesråd 2020/2021


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Det vert sendt ut giro for betaling av konfirmantavgift og leir etter 01.05.20.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier o.l.


Velg Eidsborg, Mo og Skafså sokn (EMS) eller Høydalsmo og Lårdal sokn (HL)
Konfirmanter 2020-2021, EMS
Konfirmanter 2020-2021, HL
Velg kyrkja du ynskjer å konfirmerast i

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: