Konfirmantpåmelding
Eidsvoll/Råholt/Langset/Feiring 2019


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Vi vil gjerne vite om du har spesielle behov som vi kan hjelpe å ivareta.

Last gjerne opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 Velg undervisningsdag og sted
Eidsvoll-onsdag-2019
Langset-tirsdag-2019
Feiring-torsdag-2019
Råholt-tirsdag-2019
Råholt-torsdag-2019
Eidsvoll-tirsdag-2019
Ønske om konfirmasjonsdag og kirke

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Påmelding Eidsvoll 2018 Beløp: kr 400,00
Dersom du ønsker, kan du her betale standard konfirmantavgift, kr 400 allerede ved påmelding. Om du ikke ønsker dette, sendes det ut faktura ved en senere anledning.

Beløpet blir betalt til:
Eidsvoll kirkelige fellesråd
Postboks 52
2081 Eidsvoll