Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Aurskog menighet - 2019/20


Konfirmanten
- Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felt med stjerne må fylles ut.
- Det koster kr. 2000,- å være konfirmant i Aurskog. Dette dekker konfirmant-weekend, konfirmant-bibel og annet forbruksmateriell. Dette betales inn til
Aurskog menighetsråd, konto: 1271.07.07020
Merk betalingen med "konfirmantens navn".
Har du spørsmål om konfirmanttiden i Aurskog, kontakt oss:
telefon: 47978420 i kontortiden, man.-tor. kl. 10:00-14:00
/e-post: post.aurskog@ah.kirken.no
- Dere mottar en e-post som bekrefter påmeldingen.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
1. Oppgi opplysninger som er viktige for konfirmantlæreren (sykdom, allergier, lesevansker o.a.)
2. Evt. er det noe annet du ønsker å informere oss om?
Jeg vil gjerne være på undervisningsgruppe med (2 personer):


Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 


I hvilken kirke og hvilke dato/klokkeslett ønsker du å bli konfirmert?

 

Kryss av dersom du eller foresatte ikke er på facebook:

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
- Er konfirmanten døpt utenfor Aurskog-Høland, må det sendes inn kopi av dåpsattest. (Attesten får du ved å henvende deg til menigheten der du ble døpt.)
Sendes til adresse: Aurskog menighetskontor, Pb. 18, 1931 Aurskog. Eller på epost til anna.kristin.kongtorp@ah.kirken.no
Kryss av her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i menighetsbladet, menighetens nettside og lokalavisen.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: