Konfirmantpåmelding Aurskog menighet - 2018/19


Konfirmanten
- Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
- Ved å sende inn skjemaet bekrefter dere at dere som familie vil prioritere konfirmantopplegget slik at konfirmanten får med seg det som hører kurset til. Og at dere vil gjøre deres beste for at konfirmasjonstiden blir både lærerik og god.
- Det koster kr. 2000,- å være konfirmant i Aurskog. Dette dekker konfirmant-weekend, konfirmant-bibel og mat på samlingene.
- Påmeldingsavgift på kr. 500,- betales ved påmelding, innen 02.09.2018, til:
Aurskog menighetsråd, konto: 1271.07.07020 Merk betalingen: "Konfirmant 2018-19", "konfirmantens navn".
- Resterende beløp på kr. 1500 betales innen 15.01.2019.
- Har dere problemer med å få sendt inn skjemaet, kontakt oss: tlf. 47978420 /e-post: post.aurskog@ah.kirken.no
- Dere mottar en e-post (automatisk generert) som bekrefter påmeldingen.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
1. Oppgi opplysninger som er viktige for konfirmantlæreren (sykdom, allergier, lesevansker o.a.)
2. Evt. er det noe annet du ønsker å informere oss om?
Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

I hvilken kirke og hvilke dato/klokkeslett ønsker du å bli konfirmert?

 

Kryss av dersom du eller foresatte ikke er på facebook:
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
- Er konfirmanten døpt utenfor Aurskog-Høland, må det sendes inn kopi av dåpsattest. (Attesten får du ved å henvende deg til menigheten der du ble døpt.)
- De som har forandret navn etter at de ble døpt, må legge ved kopi av fødselsattest fra Folkeregisteret.
Sendes til adresse: Aurskog menighetskontor, Pb. 18, 1931 Aurskog.
- Vi forbeholder oss retten til å endre tidspunkt (klokkeslett) for konfirmasjon, men Menighetskontoret vil i god tid bekrefte endelig tidspunkt.

Kommentarer:
Kryss av her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i menighetsbladet, menighetens nettside og lokalavisen.Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: