Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Påmelding til konfirmasjon i Olsvik kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. NB! E-postadressen og mobilnummeret må være konfirmanten sitt. Dette vil blant annet blir brukt til nettleksjonene. NB!
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Her kan dere kommentere flere ting:

1. Si i fra om funksjonshemming, sykdom, dysleksi, ADHD, ADD, angst, matallergi, etc. Vi legger gjerne til rette, men da må vi vite om det som kan ha noe å si for konfirmasjonstiden.

2. Normalt sett fordeler vi konfirmantene på konfirmasjonsdager etter hvilken gruppe de er på, slik at de konfirmeres sammen med de de er på gruppe med. Dersom det likevel er spesielle dager (gjerne to alternativ) de to første helgene i mai, som er viktig for dere å få, så skriv det her.

3. Vi har begrenset antall plasser på gruppene. Derfor er det viktig at dere her skriver en begrunnelse for hvorfor dere har valgt de gruppene og den rekkefølgen dere har.

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Interessegrupper. Kryss av på minst tre alternativ, i prioritert rekkefølge. Dersom et av alternativene er et av Sjømannskirkealternativene, må du ha to valg utenom det du velger av Sjømannskirkealternativer.
KRIK
Kunst & design
Lederkonfirmant
Multikulturell gruppe
Olsvik TenSing
Sjømannskirke London - Samtalegruppe
Sjømannskirke London - SLENG
Sjømannskirke London - TenSing
Sjømannskirke Tyskland - Samtalegruppe
Sjømannskirke Tyskland - SLENG
Sjømannskirke Tyskland - TenSing

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Faktura for betaling av konfirmantkontingenten sendes til den e-postadressen som registreres på foresatt 1. Har dere ytterligere kommentarer kan de skrives her:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: