Påmelding til konfirmasjon i Olsvik kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. NB! E-postadressen og mobilnummeret må være konfirmanten sitt.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Her kan dere kommentere flere ting:

1. Si i fra om funksjonshemming, sykdom, dysleksi, ADHD, ADD, angst, matallergi, etc. Vi legger gjerne til rette, men da må vi vite om det som kan ha noe å si for konfirmasjonstiden.

2. Normalt sett fordeler vi konfirmantene på konfirmasjonsdager etter hvilken gruppe de er på, slik at de konfirmeres sammen med de de er på gruppe med. Dersom det likevel er spesielle dager (gjerne to alternativ) de to første helgene i mai, som er viktig for dere å få, så skriv det her.

3. Vi har begrenset antall plasser på gruppene. Derfor er det viktig at dere her skriver en begrunnelse for hvorfor dere har valgt de gruppene og den rekkefølgen dere har.

Her vil vi gjerne at dere laster opp bilde av konfirmanten. Det vil kun bli brukt til internt bruk. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Interessegrupper. Kryss av på minst tre alternativ, i prioritert rekkefølge.
Sjømannskirken London
Sjømannskirken Tyskland
Sleng
KRIK mandag
KRIK onsdag
Lederkonfirmant
Olsvik tensing
Sammen FORandre
Band-konfirmant

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Faktura for betaling av konfirmantkontingenten sendes til den e-postadressen som registreres på foresatt 1. Har dere ytterligere kommentarer kan de skrives her:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: