Påmelding til konfirmasjon i Olsvik kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. NB! E-postadressen må være konfirmanten sin egen. Denne vil blant annet blir brukt til nettleksjonene NB!
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Her kan dere kommentere flere ting:

1. Si i fra om funksjonshemming, sykdom, dysleksi, ADHD, ADD, angst, matallergi, etc. Vi legger gjerne til rette, men da må vi vite om det som kan ha noe å si for konfirmasjonstiden.

2. Normalt sett fordeler vi konfirmantene på konfirmasjonsdager etter hvilken gruppe de er på, slik at de konfirmeres sammen med de de er på gruppe med. Dersom det likevel er spesielle dager (gjerne to alternativ) de to første helgene i mai, som er viktig for dere å få, så skriv det her.

3. Dersom konfirmanten velger KRIK, kan dere her skrive om onsdag eller mandag passer best for samling. Hvis det ikke er nøy hvilken av de dagene det blir, så ikke skriv noe.
Skole


Interessegrupper. Kryss av på minst tre alternativ, i prioritert rekkefølge.
KRIK
Mediegruppe
Multikulturell gruppe
Olsvik TenSing
Sjømannskirke London - samtale
Sjømannskirke London - TenSing
Sjømannskirke Tyskland - samtale
Sjømannskirke Tyskland - TenSing

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Faktura for betaling av konfirmantkontingenten sendes til den e-postadressen som registreres på foresatt 1. Har dere ytterligere kommentarer kan de skrives her:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: