Konfirmantpåmelding Bamble menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.
Skule
Klasse
Her velger du hvilken skole du går på.
Knf Rugtvedt 05.05.19 kl. 10.00 (15 ledige plasser)
Knf Rønholdt 05.05.19 kl. 12.00 (22 ledige plasser)
Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Føresette:
Jeg/vi kan hjelpe til i menigheten med følgende oppgaver.

 

Kan konfirmantens navn og bilde bli offentliggjort?Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Føresette:
Jeg/vi kan hjelpe til i menigheten med følgende oppgaver.