Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Jørpeland menighet 2019-2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt. Her kan du og skrive begrunnelse til ønsket konfirmasjonsdag, hvis dere ønsker en spesiell dag.
Jeg vil gjerne være på gruppe med:

Skole
Klasse


Valg av konfirmantopplegg
Opplegg 1 grunnpakken
Opplegg 2 med Nattcup/konsert
Opplegg 3 fullpakke med leir
Opplegg 4 tilrettelagt
Valg av undervisningsdag

 

Valg/ ønske av konfirmasjondag

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
I dette skjemaet velger konfirmantene opplegg og undervisningsdag. Det blir undervisning ca. annenhver uke. Du kan velge ENTEN onsdag eller torsdag. Vi vil og spør om foreldre/foresatte kan bidra på en aktivitet under konfirmantåret. Se valg nede. Valg av konfirmasjonsdag kan dere krysse av for nede på siden. Hvis dere bare har mulighet for konfirmasjon den ene dagen, gi beskjed om det oppe i kommentarfeltet "ønsker du å informerer oss om noe spesielt".
Kryss av hva dere har lyst å bidra med (minst 1)

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
I dette skjemaet velger konfirmantene opplegg og undervisningsdag. Det blir undervisning ca. annenhver uke. Du kan velge ENTEN onsdag eller torsdag. Vi vil og spør om foreldre/foresatte kan bidra på en aktivitet under konfirmantåret. Se valg nede. Valg av konfirmasjonsdag kan dere krysse av for nede på siden. Hvis dere bare har mulighet for konfirmasjon den ene dagen, gi beskjed om det oppe i kommentarfeltet "ønsker du å informerer oss om noe spesielt".
Kryss av hva dere har lyst å bidra med (minst 1)