Konfirmantpåmelding Jørpeland menighet 2017-2018


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.
Jeg vil gjerne være på gruppe med:
Valg av konfirmantopplegg
Opplegg 1
Opplegg 2 (konsert og nattcup)
Opplegg 3 (full pakke med LEIR)
Opplegg 4 (tilrettelagt)
Valg av undervisningsdag

 

Valg/ ønske av konfirmasjondag

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
I dette skjemaet velger konfirmantene undervisningsdag. Det blir undervisning ca. annenhver uke enten onsdag eller torsdag. Vi vil og spør om foreldre/foresatte kan bidra på en aktivitet under konfirmantåret. Se valg nede. Valg av konfirmasjonsdag kan dere krysse av for nede på siden. Hvis dere bare har mulighet for konfirmasjon den ene dagen, gi beskjed om det oppe i kommentarfeltet "ønsker du å informerer oss om noe spesielt".
Foresatte:
Kryss av hva dere har lyst å bidra med (minst 1)

 

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
I dette skjemaet velger konfirmantene undervisningsdag. Det blir undervisning ca. annenhver uke enten onsdag eller torsdag. Vi vil og spør om foreldre/foresatte kan bidra på en aktivitet under konfirmantåret. Se valg nede. Valg av konfirmasjonsdag kan dere krysse av for nede på siden. Hvis dere bare har mulighet for konfirmasjon den ene dagen, gi beskjed om det oppe i kommentarfeltet "ønsker du å informerer oss om noe spesielt".
Foresatte:
Kryss av hva dere har lyst å bidra med (minst 1)