Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Norheim menighet 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.
Skole


Velg konfirmantopplegg
Bake: 15., 22., 29. oktober og 3., 10., 17. mars kl. 14.30-16.45 (2 ledige plasser)
Film: 15., 22., 29. oktober og 3., 10., 17. mars kl. 14.30-16.45 (18 ledige plasser)
Media: 15., 22., 29. oktober og 3., 10., 17. mars kl. 14.30-16.45 (1 ledig plass)
Nytt Liv: øvelser 19.00-21.30 + opptreden/weekend høst-19 (28 ledige plasser)
Se - smak - kjenn: spesielt tilrettelagt undervisning (10 ledige plasser)
Trofast: minileder Lys Våken / Tårnagent / Påskesamling (egen plan) (20 ledige plasser)
Velg foretrukket undervisningsdag:

 

Foretrukket konfirmasjonsdag

 

Norheim menighet ønsker å kunne bruke bilder tatt under forskjellige arrangementer i konfirmasjonstiden, som illustrasjon i brosjyrer, plakater, på internett osv. Vennligst velg i nedtrekksmenyen under om du godkjenner bruk av bilder til dette formål. NB! Konfirmantens navn blir ikke brukt i sammenheng med dette, med mindre Norheim menighet innhenter ekstra tillatelse til det

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn blir offentliggjort på hjemmeside og i aviser før konfirmasjon.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: