Konfirmantpåmelding Levanger menighet 2019


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Behov for tilrettelegging, medisiner, allergier, etc.
Jeg vil gjerne være på gruppe med:
Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse
Hvor og når ønsker du å bli konfirmert? (Du kan krysse av i prioritert rekkefølge)
Lev.krk. søndag 5.mai kl.11:00
Lev.krk. lørdag 11.mai kl.11:00
Lev.krk. lørdag 11.mai kl.13:00
Lev.krk. søndag 12.mai kl.11:00
Lev.krk. torsdag 30.mai kl.11:00
Alstadhaug krk. lørdag 8.juni kl.11:00
Ikke bestemt/annen kirke
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde i lokalpresse og menighetsblad?Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: