Konfirmantpåmelding
Bjørkelangen menighet - 2018/19


Konfirmanten
- Fyll ut skjemaet. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Påmeldingsfrist: 20.06.18.

- Ved å sende inn skjemaet bekrefter dere at dere som familie vil prioritere konfirmantopplegget slik at konfirmanten får med seg det som hører kurset til. Og at dere vil gjøre deres beste for at konfirmasjonstiden blir både lærerik og god.
- Har du problemer med å få sendt inn skjemaet, kontakt oss: tlf. 47978427 /e-post: post.loken@ah.kirken.no, - slik at vi kan få sikret din påmelding.
NB: e-post for foresatte er obligatorisk. Har ikke konfirmanten e-post, skriv "nei" i feltet for e-post.
- Ta kontakt dersom dere IKKE mottar e-post som bekrefter påmeldingen (automatisk generert) - Påmeldingsavgiften på kr. 500 betales til kontonr.: 1280.28.25429 (frist: 20.06)
Merk betalingen med: "Konfirmant 2018-19", "konfirmantens navn".
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
1. Spesielle opplysninger som konfirmantlærer bør vite om (sykdom, allergier, handikap el.l).
2. Eventuelt andre ting som du ønsker å informere oss om:

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 


Ønsker konfirmasjon:

 

Kryss av dersom du eller foresatte ikke er på facebook:

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
- Dersom konfirmanten er døpt utenfor Aurskog-Høland, må kopi av dåpsattest sendes inn. (Sendes til adresse: Høland menighetskontor, Pb. 64, 1961 Løken).
- Vi forbeholder oss retten til å endre tidspunkt for konfirmasjon, men Menighetskontoret vil i god tid bekrefte tidspunkt for konfirmasjon.
- Kommentarer:
Kryss av her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i Menighetsbladet, Menighetens nettsider og lokalavisen.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: