Konfirmantpåmelding
Lommedalen menighet 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. NB: Pass på at konfirmantens mobil.nr er fylt ut under konfirmantens navn, og foresattes mobil.nr fylt ut under foresattes navn. NB: Send inn kopi av dåpsattest til kateket på gn693@kirken.no.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? (Allergier, sykdom, tilretteleggingsbehov eller spesielle livshendelser som preger konfirmanten.)
Jeg ønsker å bo på rom med disse på leir

Skole


Velg én gruppe
Vinterleir 2020 (ledige plasser)
Miks 2020 (ledige plasser)
Tilrettelagt 2020 (ledige plasser)
Jeg ønsker følgende undervisningsdag (begrensede plasser per gruppe, vi fordeler så godt vi kan)

 

Velg én ønsket konfirmasjonsdag, vi fordeler så godt vi kan.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Foresatte 1 er hovedkontaktperson til kirken, og vil blant annet være den som får tilsendt faktura på e-post. All informasjon går via mail, vær derfor nøye med å fylle ut riktig adresse.
31.mars er det innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp for alle konfirmanter fra klokken 15-19. Hver konfirmant stiller med en voksen de går dør til dør sammen med. Vi vil gjerne ha litt hjelp til kakebaking og kjøkkentjeneste. Velg ønsket oppgave:

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort. Dvs. at vi kan legge ut bilder fra f.eks. konfirmantleir på våre facebooksider, hjemmeside ol.




Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
31.mars er det innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp for alle konfirmanter fra klokken 15-19. Hver konfirmant stiller med en voksen de går dør til dør sammen med. Vi vil gjerne ha litt hjelp til kakebaking og kjøkkentjeneste. Velg ønsket oppgave: