Påmelding Konfirmasjon Lommedalen menighet 2024


Konfirmanten
Påmelding skal gjøres sammen med foresatt.

Først fyller dere ut felt om konfirmanten, så kontaktinformasjon til foresatte. Vi sender sms/epost direkte til konfirmanten/foresatt, så vennligst dobbeltsjekk at informasjonen stemmer.

Felter merket med * må alltid fylles ut

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:

Er det noe vi trenger å vite? (Allergier, sykdom, diagnoser, tilretteleggingsbehov eller spesielle livshendelser som preger konfirmanten. Feks ADHD, konsentrasjonsutfordringer, lesevansker, mobbing, sjenert, utagerende, angst, dødsfall i nær familie som preger hverdagen?) Vi ønsker å møte alle behov, og er derfor avhengig av god informasjonsflyt fra dere fra starten av for å kunne tilrettelegge. Det er for sent å sende melding uken før oppstart med tilretteleggingsbehov.

På leir bor dere på rom og er i gruppe sammen, skriv navnet på 2-4 personer du ønsker å bo/ være på gruppe med.


Skole
Klasse


Velg ønsket konfirmantopplegg
Miks 2024 (10 ledige plasser)
Sommerleir 2024 (26 ledige plasser)
Tilrettelagt (Haug skole m.m) (ledige plasser)

Jeg ønsker følgende undervisningsdag.
(Dette er et ønske, vi fordeler etter beste evne og ut i fra informasjon dere melder inn i forkant)

 


Hvilken konfirmasjonsdag er deres førstevalg?


Hvilken konfirmasjonsdag er deres andrevalg?

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Informasjon går via mail, vær derfor nøye med å fylle ut riktig vmailadresse.

Fasteaksjonen
I mars er det innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp for og med alle våre konfirmanter på kveldstid.
Hver konfirmant skal stille med en voksen (foresatt eller annen) de går/kjører dør til dør sammen med.
Det trengs i tillegg praktisk hjelp til kakebaking og kjøkkentjeneste denne kvelden.
Skriv ønsket oppgave:
Hjelpe til i kirken
Bake i forkant


Publisering av bilder
Vi ønsker å publisere fellesbilder av konfirmantene og en navneliste med alle konfirmerte i menighetsbladet rundt konfirmasjonsdagen. Dette forutsetter at du som foresatt godkjenner offentliggjøring av navn og bilder. Kryss av "ja" her dersom offentliggjøring er i orden.

Vi ønsker også å gi små glimt fra konfirmanttiden i form av artikler og bilder på Facebook og Instagram. Dersom du ikke ønsker publisering utover fellesbildet, presiser det i kommentarfeltet ovenfor, der du kunne gi mer informasjon om konfirmanten.


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer