Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Sverresborg menighet 2020/2021


Konfirmanten
VELKOMMEN SOM KONFIRMANT i SVERRESBORG!
VIKTIG: Skriv FØRST inn kontaktinfo for konfirmanten, DERETTER for foresatte.
Ved å registrere deg som konfirmant har du også forpliktet deg til å delta på alle samlingene og følge de regler som til enhver tid gjelder.
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv.
"Jeg er innstilt på å gjøre mitt beste for at vi skal få et godt konfirmantmiljø, og vil rette meg etter reglene for konfirmantleiren og undervisningen."
Når det gjelder tidspunkt for selve konfirmasjonen i mai 2021, så er det mulig å komme med ønsker på skjemaet under. Da gjelder «først til mølla»- prinsippet.
Om du ønsker å melde inn et 2.ønske for konfirmasjonsdag, skriv det i kommentarfeltet. Endelig tidspunkt for når den enkelte skal konfirmeres blir gitt så snart som mulig, før 1. september. Etter den datoen må bytte av tidspunkt skje innbyrdes.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite for at konfirmantåret skal bli så bra som mulig, så skriv det her (som allergier o.l.) eller ta kontakt med oss direkte hvis det er noe som bør være konfidensielt.
Her kan du skrive navnet på tre konfirmanter fra Ilen eller Sverresborg menighet som du ønsker å bo på rom med på leir.
Vi prøver å imøtekomme minst ett av dine ønsker.Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse

Førsteønske for konfirmasjonsdag

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer

Sverresborg menighet har mange aktiviteter for alle aldre, og har mange frivillige.
Vi trenger stadig flere og ønsker alle velkommen til å bli med å bidra.
Ved å stå på listen kan man få spørsmål på epost eller sms om å bidra med det man har krysset av for.
Vi/jeg kan bidra med:


I løpet av konfirmantåret tas det en del bilder. Kryss her hvis det er i orden at bilder av konfirmanten brukes i menighetens arbeid, promotering, på nettsider. Kryss her hvis det er i orden at bilder brukes, og at konfirmantens navn publiseres på nettsider og i menighetsblad. Hvis behov - spesifiser i kommentarfeltet under "konfirmanten".
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer

Sverresborg menighet har mange aktiviteter for alle aldre, og har mange frivillige.
Vi trenger stadig flere og ønsker alle velkommen til å bli med å bidra.
Ved å stå på listen kan man få spørsmål på epost eller sms om å bidra med det man har krysset av for.
Vi/jeg kan bidra med: