Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2020-2021


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite om helse, gruppeval, konfirmasjonsdag o.l.
Skriv inn din favorittaktivitet i gruppa(ene) du velger nedanfor. F.eks. drama,turer,foto,brettspel...

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule


Vi deler inn i aktivitetsgrupper utifrå interesser. Merk av minst 3 aktiviteter i prioritert rekkefølge.
Musikk (song - musikk, drama, lyd/lys/media) (4 ledige plasser)
Frivillig innsats (for folk i Os, for rettferd, for miljø, og anna) (1 ledig plass)
Hobbyaktivitetar (matlaging, foto, tekikne/male, fikse/mekke, sy/strikke) (10 ledige plasser)
Turgruppe (turar og leiroppleving) (2 ledige plasser)
Velg tidspunkt som passar best for påmeldingssamtale for føresette og konfirmant

 

Velg dato og kyrkje for konfirmasjon

 

Ønskjer du konfirmantbibel på nynorsk eller bokmål?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng av og til litt hjelp av nokre foreldre. Sett kryss ved dei oppgåve du kan hjelpe til med

Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng av og til litt hjelp av nokre foreldre. Sett kryss ved dei oppgåve du kan hjelpe til med