Konfirmantpåmelding
2019-2020 i Indre Nordfjord


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite? Vi tilrettelegg gjerne til det beste for den enkelte konfirmant. De vurderer sjølve kva de føler vi treng å vite.


Vel gruppe. Kryss av fleire ønske. Første kryss blir førsteval osv.
Betania (Stryn) 2019-2020
Solvang (Olden) 2019-2020
Hornindal 2019-2020
Friluftskonfirmant 2019-2020
Kreativkonfirmant 2019-2020
Musikk-konfirmant 2019-2020
Haustkonfirmant m/leir 2019-2020
Kva konfirmasjonsdag/kyrkje ynskjer du? MERK: Det er kun Nedstryn kyrkje som har fleire val.

 

Spelar du eit instrument?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Kva for ei foreldreoppgåve ynskjer de? (Berre éi oppgåve per familie) KRYSS AV FOR MINST TO YNSKJE.

Kryss her dersom det er OK at konfirmantens namn og bilde (fellesbilde) vert offentleggjort i Kyrkjeklokka etter konfirmasjonen (Kyrkjeklokka ligg også på nettet). Annan bildegodkjenning har de svart på i innmeldingsskjemaet som de tok med på møtet.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Føresett 2 treng ikkje velje ny oppgåve. Det blir berre sett opp éi oppgåve per familie.
Kva for ei foreldreoppgåve ynskjer de? (Berre éi oppgåve per familie) KRYSS AV FOR MINST TO YNSKJE.