Konfirmantpåmelding
Skårer menighet 2018/19


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Velg ønsket konfirmasjonsopplegg:
Sommerleirkonfirmanter
Vinterkonfirmanter
Ønsket undervisningsdag

 

Hvilken dag ønsker du konfirmasjon ?

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Vi trenger personnummeret til den foresatte som skal betale konfirmantkontigenten. Hvis du ønsker at begge foreldrene skal få informasjon på mail, må begges foreldre mailadreser skrives ned.
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i forbindelse med kirkens nettsider og konfirmantvideo
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Vi trenger personnummeret til den foresatte som skal betale konfirmantkontigenten. Hvis du ønsker at begge foreldrene skal få informasjon på mail, må begges foreldre mailadreser skrives ned