Konfirmantpåmelding Tysvær menighet 2018


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Gi beskjed om du har evt. matvareallergier, funksjonshemming , konsentrasjonsvansker eller noko anna, slik at det kan bli ei god konfirmasjonstid for alle.
Skule
Velg 3 grupper i prioritert rekkjefølgje
Førland yngres
Godhetspatrulje
Vårbod barneforening
Kyrkjenærleiar
Speidarkonfirmant
Førland søndagsskule
Barnekoret Gledesprederen
Konfirmantar 2018
Velg kva dag som passer best for deg. Endeleg liste vil bli gitt ut seinere

 

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: