Konfirmantpåmelding Tysvær menighet 2018


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Gi beskjed om du har evt. matvareallergier, funksjonshemming , konsentrasjonsvansker eller noko anna, slik at det kan bli ei god konfirmasjonstid for alle.
Skule
Velg 3 grupper i prioritert rekkjefølgje
Førland yngres
Godhetspatrulje
Vårbod barneforening
Kyrkjenærleiar
Speidarkonfirmant
Førland søndagsskule
Barnekoret Gledesprederen
Velg kva dag som passer best for deg. Endeleg liste vil bli gitt ut seinere

 

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: