Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2019-2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Har du allergiar eller anna vi treng vite, skriv du det også her.

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule


Her velger du kyrkjelyd for undervisning
Konfirmantar Bruvik 2019-2020 (17 ledige plasser)
Konfirmantar Gjerstad 2019-2020 (20 ledige plasser)
Konfirmantar Hamre 2019-2020 (28 ledige plasser)
Konfirmantar Haus 2019-2020 (20 ledige plasser)
Konfirmantar Hosanger 2019-2020 (14 ledige plasser)
Her kan du velje gudsteneste for konfirmasjon.

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjere konfirmantens namn og bilete i Kyrkjehelsing? (Vi sett inn namneliste over konfirmantane i bladet før konfirmasjonen og trykker gruppebiletet etterpå.) Lokalavisa Bygdanytt spør også om å sette inn namnelister på dei som skal konfirmerast.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: