Konfirmantpåmelding 2018-2019


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Kan du tenkje deg å vere med på "Musikk-konfirmant"-opplegget, skriv du det her (ikkje bindande påmelding). Har du allergiar eller anna vi treng vite, skriv du det også her.
Skule
Her velger du kyrkjelyd for undervisning
Konfirmanter 2018-2019 Bruvik (ledige plasser)
Konfirmantar 2018-2019 Gjerstad (24 ledige plasser)
Konfirmanter 2018-2019 Hamre (ledige plasser)
Konfirmanter 2018-2019 Haus (ledige plasser)
Konfirmanter 2018-2019 Hosanger (ledige plasser)
Her kan du velje gudsteneste for konfirmasjon.

 

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjere konfirmantens namn og bilete i Kyrkjehelsing? (Vi sett inn namneliste over konfirmantane i bladet før konfirmasjonen og trykkjer gruppebiletet etterpå.)Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: