Konfirmantpåmelding
2019-2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Har du allergiar eller anna vi treng vite, skriv du det også her.
Skule


Her velger du kyrkjelyd for undervisning
Konfirmantar Bruvik 2019-2020 (20 ledige plasser)
Konfirmantar Gjerstad 2019-2020 (40 ledige plasser)
Konfirmantar Hamre 2019-2020 (40 ledige plasser)
Konfirmantar Haus 2019-2020 (30 ledige plasser)
Konfirmantar Hosanger 2019-2020 (30 ledige plasser)
Her kan du velje gudsteneste for konfirmasjon.

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjere konfirmantens namn og bilete i Kyrkjehelsing? (Vi sett inn namneliste over konfirmantane i bladet før konfirmasjonen og trykkjer gruppebiletet etterpå.) Lokalavisa Bygdanytt spør også om å sette inn namnelister på dei som skal konfirmerast.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: