Konfirmantpåmelding Osterøy 2017-2018


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Du kan krysse av for to aktivtetar lenger nede. Her skriv du inn ditt 1. og 2. val.
Last opp bilete av deg sjølv. Biletet må vere av typen.jpg og mindre enn 1 MB.

 

Skule
Set 3 kryss: Vel kyrkjelyd for undervisning og 2 aktivitetar (sjå heimesida for meir info)
Konfirmantar Bruvik 2017-2018 (16 ledige plasser)
Konfirmantar Gjerstad 2017-2018 (19 ledige plasser)
Konfirmantar Hamre 2017-2018 (23 ledige plasser)
Konfirmantar Haus 2017-2018 (23 ledige plasser)
Konfirmantar Hosanger 2017-2018 (32 ledige plasser)
KRIK (ledige plasser)
Kyrkjelydsarbeid (ledige plasser)
Leir alt. 1: (NMS) (ledige plasser)
Leir alt. 2: Enerskileir (ledige plasser)
U-klubben (ledige plasser)
Unge Kristne (ledige plasser)
Her kan du velje gudsteneste for konfirmasjon.

 

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her kan du skrive informasjon til oss om konfirmanten har allergiar, treng særleg tilrettelegging, om det er ting vi må ta hensyn til. Ta gjerne direkte kontakt med oss om de vil.
Føresette:
Val på kva føresette kan hjelpe med:

 

Kryss her om namnet på konfirmanten kan offentleggjerast i konfirmantlister i Bygdanytt og Kyrkjehelsing våren 2017. Gruppebilete av konfirmantkulla vil bli tykt i Kyrkjehelsing.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Føresette:
Val på kva føresette kan hjelpe med:

 

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.
Skriv inn betalers Navn og mobilnummer.

Påmelding Osterøy Beløp: kr 750,00

Beløpet blir betalt til:
Osterøy kyrkjelege fellesråd
Lonevågen 5
5282 Lonevåg


Betalers mobilnummer:
Betalers fornavn:
Betalers etternavn: