Konfirmantpåmelding
Varteig, Haflsundsøy og Skjebergdalen menigheter


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite for å kunne gi konfirmanten en god opplevelse? (Diagnoser, allergier, eventuelt andre utfordringer).
Jeg vil gjerne være på undervisningsgruppe med (velg maks 2 personer):


Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Hvilken dag ønsker konfirmanten å konfirmeres? (Klokkeslett kommer vi tilbake til etter oppstart)
Hafslundsøy kirke - søndag 1.6 (10 ledige plasser)
Skjebergdalen kirke - søndag 25.5 (ledige plasser)
Varteig kirke - lørdag 7.6 (1 ledig plass)
Varteig kirke - søndag 8.6 (10 ledige plasser)
Noe av opplegget er gruppevis. Når passer det for konfirmanten å ha gruppeundervisning (her kan flere alternativer velges)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
I løpet av konfirmasjonstiden trenger vi hjelp fra foreldre/foresatte. Hva kunne du bidratt med?

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? (Lokalavis, facebook, menighetens hjemmeside)

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
I løpet av konfirmasjonstiden trenger vi hjelp fra foreldre/foresatte. Hva kunne du bidratt med?