Konfirmantpåmelding
Skjold Vats Vikebygd 2020


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Allergiar kan du angi her - anna sensitiv informasjon gis direkte til prest eller kateket.
Eg vil gjerne vere på gruppe med:


Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Kva kyrkje vil du konfirmera deg i?
Skjold
Vats
Vikebygd
Gjeld kun konfirmasjon i Skjold

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng ulik assistanse gjennom året - kva kan du bidra med?

Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng ulik assistanse gjennom året - kva kan du bidra med?