Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2020 Vang menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Det er viktig at konfirmantens og foreldrenes kontaktopplysninger blir ført inn på rett sted. Dette fordi vi da får sendt aktuell informasjon direkte til den det gjelder. Mobilnummer er viktig! Dobbeltsjekk at all info er riktig. OBS: Skriv ned for dere selv hvilke valg dere har gjort før dere sender påmeldingen! Bekreftelsen fra oss inneholder dessverre IKKE opplysninger om det.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?
Skole


Konfirmasjonsdato, tidspunkt og kirke
Vang kirke lørdag 6. juni 2020 kl. 11.00
Vang kirke lørdag 6. juni 2020 kl. 13.00
Vang kirke søndag 7. juni 2020 kl. 11.00
Øvre Vang kirke lørdag 13. juni 2020 kl. 13.00
Øvre Vang kirke søndag 14. juni 2020 kl. 11.00
Velg undervisningsdag

 

Hvilken leir vil du delta på

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Ifbm fakturering av påmeldingen trenger vi noen opplysninger. Her skriver du inn betalers navn og fødselsdato, samt konfirmantens navn og leirvalg. Siste frist for endringer i påmeldingen: FREDAG 10. JANUAR 2020. Faktura sendes etter denne dato.
Hvilke aktiviteter kan du delta på?

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde i Kirkebladet og i lokalavisene ifbm kunngjøring av konfirmasjonsdagen?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det i orden at bilde av den påmeldte blir brukt på våre hjemmesider/facebooksider samt på framtidige invitasjoner? Svar "Ja, dere kan bruke bilde." eller "Nei, vennligst ikke bruk bilde." her.
Hvilke aktiviteter kan du delta på?