Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
til kirkene i Nes 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv.
Felter merket med * må alltid fylles ut.
Dersom du ikke er døpt i en av kirkene i Nes må du sende kopi av dåpsattesten din til post@nes.kirker.net

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.
Beskriv hvilke aktiviteter du deltar på.
Dersom det er informasjon som presten eller konfirmantens ledere bør kjenne til for å kunne ta hensyn til spesielle behov som konfirmanten har, ønsker vi at dette gis direkte til presten eller konfirmantens ledere. Annen informasjon og praktiske opplysninger som også kan benyttes av andre av kirkens ansatte ber vi dere skrive nedenfor.
Kirken i Nes vil alltid være påpasselig med å håndtere personopplysningene på dette skjemaet på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende regler.
Opplysningene vil bare bli brukt internt, og bare i forbindelse med konfirmasjonstiden.


Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Ja, jeg vil gjerne være konfirmant i Kirken i Nes,
og vil delta i konfirmantforberedelsene og konfirmeres i kirken jeg velger her:

Konfirmanter Auli 2020
Konfirmanter Fenstad 2020
Konfirmanter Ingeborgrud 2020
Konfirmanter Udenes 2020
Konfirmanter Nes 2020
Konfirmanter Årnes 2020
Velg ønsket konfirmasjonsdag:

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Utsendelse av informasjon vil foregå først og fremst på e-post.
Vi vil så langt det er mulig også sende dette til foreldrenes e-postadresse.
Ved utsendelse av informasjon pr. brev sendes dette til konfirmantens postadresse.
Beskjeder på SMS sendes bare til konfirmantens mobil.
Utsendelser og annen informasjon vil også bli lagt ut på våre informasjonssider på www.kirkenines.no.

For å få et godt utbytte av konfirmasjonstiden er det viktig at konfirmanten følger hele kursopplegget gjennom hele konfirmasjonstiden.
Dette innebærer å delta i både undervisningen, gudstjenestene, egne arrangementer som konfirmantkino og konfirmantleir.
Dette er alt sammen en del av helheten i konfirmantopplegget.

Det forventes at konfirmanttiden prioriteres, og at man deltar på alle fastlagte aktiviteter. Vi vil på et tidlig tidspunkt sette opp en kalender slik at andre aktiviteter konfirmanten er med på kan tilpasses konfirmantaktivitetene.

Det er vanlig å offentliggjøre konfirmantenes navn i lokalavisene og i Nesposten i forbindelse med konfirmasjonen.
I tillegg spør ofte også de lokale bankene etter navnelister for å gi en gave til konfirmanten på konfirmasjonsdagen.
I følge norsk lovgivning er vi pålagt å innhente tillatelse til å publisere konfirmantens navn i avisene.
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort, eller at bankene får tilgang til liste og adresse på deg som konfirmant.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Ta gjerne kontakt med presten eller en av de ansatte ved kirkens kontorer om det er noe dere ønsker mer informasjon om.
Informasjon vil også fortløpende bli lagt ut på våre internettsider www.kirkenines.no.