Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
kirken i Nes 2021


Konfirmanten
Her fylles det inn informasjon om konfirmanten.
Felter merket med * må alltid fylles ut.

Dersom du ikke er døpt i en av kirkene i Nes må du sende kopi av dåpsattesten din til post@kirkenines.no

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:

Undervisning
Konfirmanten forventes å følge undervisning og møte på obligatoriske aktiviteter. (Fellesundervisning, deltakelse i gudstjenester og andre arrangementer.)
Undervisningsplaner pr. kirke legges ut nærmere planlagt oppstart i november.

Informasjon
Utsendelse av informasjon skjer i hovedsak elektronisk.
Påse at vi har korrekte mobilnumre og e-postadresser til både konfirmant og foresatte. Følg oss på facebook.com/kirkenines og legg dere til i gruppen "Konfirmanter i Nes kommune 2021", både konfirmanter og foresatte.

Ved spesielle behov for gjennomføringen av konfirmantundervisningen, kontakt lokal prest. Informasjon som i den forbindelse er relevant for andre av kirkens ansatte skrives inn nedenfor. Kirkens ansatte har taushetsplikt. Personopplysninger håndteres på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende regler.

Skole


Jeg melder meg herved på til konfirmasjon og konfirmantundervisning i:

Auli kirke
Fenstad kirke
Ingeborgrud kirke
Nes kirke
Udenes kirke
Årnes kirke
I menyen under velger du ønsket konfirmasjonsdag.
Ved mange påmeldte til én dag settes det opp gudstjenester både kl. 11.00 og 13.00. Klokkeslett fordeles våren 2021.

Merk: I Auli kirke er det vedtatt maks åtte konfirmanter pr gudstjeneste.
Vi tar kontakt ved flere enn åtte påmeldte pr gudstjeneste og setter opp flere tidspunkter i Auli kirke ved behov.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer


Det er vanlig å offentliggjøre konfirmantenes navn i lokalavisene og i NES-posten i forbindelse med konfirmasjonen.
I tillegg spør ofte også de lokale bankene etter navnelister for å gi en gave til konfirmanten på konfirmasjonsdagen.
I følge norsk lovgivning er vi pålagt å innhente tillatelse til å publisere konfirmantens navn i avisene.

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort, eller at bankene får tilgang til liste og adresse på deg som konfirmant.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer