Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Elverum kirkelige fellesråd 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite f.eks allergier, dysleksi, annet?


Hvilken kirke ønsker du å bli konfirmert i?
Elverum kirke 23. mai kl. 11.00 (1 ledig plass)
Elverum kirke 24. mai kl. 11.00 (3 ledige plasser)
Sørskogbygda kirke 24. mai kl. 11.00 (16 ledige plasser)
Nordskogbygda kirke 31. mai kl. 11.00 (22 ledige plasser)
Heradsbygd kirke 31. mai kl. 11.00 (10 ledige plasser)
Hernes kirke 7. juni kl. 11.00 (8 ledige plasser)
Vi har undervisning onsdager og torsdager. Hvilken dag foretrekker du?

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn i menighetsbladet Kirkebakken og i lokalavisen?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Konfirmantbetaling 2020 Beløp: kr 615,00