Konfirmantpåmelding Elverum kirkelige fellesråd 2019


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite f.eks allergier, dysleksi, annet?
Hvilken kirke ønsker du å konfirmeres i?
Elverum kirke 26.05 kl 13
Hernes kirke 26.05 kl 11
Elverum kirke 02.06. kl. 11
Nordskogbygda kirke 02.06 kl 11
Heradsbygd kirke 09.06 kl 11
Sørskogbygda kirke 09.06 kl 11
Elverum kirke 26.05 kl 11.
Hvilken undervisningsdag ønsker du?
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn i menighetsblad?Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: