Konfirmantpåmelding
Elverum kirkelige fellesråd


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten og foresatte. Felter merket med * må alltid fylles ut. Det er viktig at både konfirmant og foresatte er satt opp med egne mailadresser og mobilnummer. På denne måten er dere sikre at dere mottar all informasjon fra oss.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite for at konfirmanttiden skal bli best mulig? Vi har behov for å vite om konfirmanten har allergier, sykdommer/lidelser, bruker medisiner eller om det er andre ting dere vil vi skal være oppmerksomme på. Opplysningene behandles konfidensielt.
Skole


Konfirmant 2022
Elverum kirke lørdag den 28. mai kl 11.00 (1 ledig plass)
Elverum kirke søndag den 29. mai kl. 11.00 (6 ledige plasser)
Elverum kirke lørdag den 4. juni kl. 11.00 (7 ledige plasser)
Elverum kirke lørdag den 4. juni kl. 13.00 (16 ledige plasser)
Sørskogbygda kirke søndag den 29. mai kl. 11.00 (20 ledige plasser)
Heradsbygd kirke søndag den 5. juni kl. 11.00 (17 ledige plasser)
Hernes kirke søndag den 5. juni kl. 11.00 (21 ledige plasser)
Nordskogbygda kirke søndag den 12. juni kl. 11.00 (25 ledige plasser)
I Elverum kirke er det undervisning to ettermiddager i uken, hvilken passer best??

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentar:
Jeg kan bidra med:

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn på lister som deles ut til konfirmantene og i menighetsbladet før konfirmasjonen?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentar:
Jeg kan bidra med:

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.


Konfirmantbetaling 2022 Beløp: kr 615,00 (NOK)
Betalingen dekker undervisningsmateriell som deles ut ved oppstart. Det er en egen innbetaling for konfirmantleir. Denne får dere betalingsinformasjon om etter jul.