Konfirmantpåmelding
Sarpsborg menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt? Her kan du skrive om det er noe vi bør vite om konfirmanten. (F.eks. allergier, diagnoser e.l.). Vi har taushetsplikt.
Jeg vil gjerne være på gruppe med (gjelder gruppeundervisning):


Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 


Hvilken dag passer best for deg?

 

Når ønsker du å konfirmeres? (Klokkeslett får du etter oppstart)

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Navn og personnummer på personen som skal betale egenandelen for konfirmantåret.
Kan bidra med:

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? (i lokalavis, menighetsblad, kirken nettside)

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan bidra med: