Konfirmantpåmelding Byneset menighet


Konfirmanten
Ved å registrere deg som konfirmant, har jeg også forpliktet deg til å slutte opp om programmet for konfirmasjon, og følge de regler som gjelder.
Konfirmasjonsdagene blir 27. og 28. mai 2017.
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt (sykdom, diett eller lignende):
Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer