Konfirmantpåmelding
Greåker, Holleby, Soli og Tune 2022


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt? Her kan du skrive om det er noe spesielt vi bør vite om konfirmanten. (F.eks. allergier, dysleksi, funksjonshemninger, ADHD osv.)

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Når passer det best å ha undervisning? (1. Velg gruppe i den kirken du skal konfirmeres. 2. Hvis flere dager passer for dere fra Greåker eller Tune, kan dere krysse av for begge) (Valgene dere gjør her gjelder våren 2022. Høsten 2021 vil det være kun 3 obligatoriske fellessamlinger, uten mulighet for å velge dag)
Greåker 2 - Torsdager 14:30-16:00 (5 ledige plasser)
Greåker 4 - Torsdager 14:30-16:00 (18 ledige plasser)
Holleby og Soli - Onsdager 15:15-16:45 (8 ledige plasser)
Tune 2 - Torsdager 15:15-16:45 (1 ledig plass)
Tune 3 - Tirsdager 14:30-16:00 (8 ledige plasser)
Tune 4 - Torsdager 15:15-16:45 (9 ledige plasser)
Kan vi benytte bilde av konfirmanten i sosiale medier?
Når ønsker du å konfirmeres?

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg/Vi (foresatt) kan bidra med:

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? (i lokalavis, menighetsblad, kirken nettside)

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg/Vi (foresatt) kan bidra med: