Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Sandar menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite om konfirmanten? (Det kan være fysiske/psykiske helseutfordringer, allergier og relevante opplysninger om trivsel på skolen).


Velg konfrimasjonstidspunkt. Det er plass til 25 konfirmanter i hver gruppe. Hvis du ikke får valgt gruppe, betyr det at denne gruppa er full.
Lørdag 30.mai kl. 10:30 (1 ledig plass)
Lørdag 30.mai kl. 12:15 (1 ledig plass)
Lørdag 30.mai kl. 14:00 (6 ledige plasser)
Søndag 31.mai kl. 11:00 (6 ledige plasser)
Går konfirmanten på Lille Breidablikk?

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?




Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: